25/01/18  Tin của trường  125
Sinh Hoạt.
 13/12/17  Tin của trường  139
100% CBCNV tham gia phòng chống bão số 12
 25/04/16  Tin của trường  347
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Liên Sơn 2 - Bảo Vinh.