25/01/18  Tin của trường  94
Sinh Hoạt.
 13/12/17  Tin của trường  108
100% CBCNV tham gia phòng chống bão số 12
 25/04/16  Tin của trường  317
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Liên Sơn 2 - Bảo Vinh.