25/01/18  Tin của trường  146
Sinh Hoạt.
 13/12/17  Tin của trường  160
100% CBCNV tham gia phòng chống bão số 12
 25/04/16  Tin của trường  367
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Liên Sơn 2 - Bảo Vinh.